Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

CSS กำไรเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% หรือ 5,000 ล้านบาท!! ได้รับอานิสงส์ ากการสั่งซื้อสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับสายไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ ขณะที่ธุรกิจโทรคมนาคมยังมีแนวโน้มอยู่ในทิศทางที่ดี



นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น (CSS) เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วงที่เหลือของปีนี้ เชื่อว่ามีโอกาสขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากได้รับปัจจัยบวกจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ภายในประเทศ อาทิ โครงการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟทางคู่ และสนามบินสุวรรณภูมิ คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีความพร้อมในการเข้าร่วมเข้าประมูลทุกงาน ถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อบริษัทฯ ทำให้มีโอกาสได้งานใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงตั้งเป้ารายได้ปีนี้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% หรือ 5,000 ล้านบาท เนื่องจากทยอยรับรู้รายได้จากงานในมือ (Backlog) ที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 1,800 ล้านบาท แบ่งเป็นงานที่มาจากธุรกิจโทรคมนาคมประมาณ 800 ล้านบาท และธุรกิจเทรดดิ้งประมาณ 1,000 ล้านบาท
"ธุรกิจเทรดดิ้งยังคงเป็นธุรกิจหลักที่จะสร้างรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง และน่าจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีนี้ภาครัฐมีการลงทุนด้านโครงการต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ ได้รับอานิสงส์ตามไปด้วย จากการสั่งซื้อสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับสายไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ ขณะที่ธุรกิจโทรคมนาคมยังมีแนวโน้มอยู่ในทิศทางที่ดี"นายสมพงษ์ กล่าว
สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 35.74 ล้านบาท ลดลงจากระดับกำไร 54.96 ล้านบาทในไตรมาส 1/2560 ส่วนรายได้รวมเท่ากับ 1,098 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 31 ล้านบาท คิดเป็น 4 % เนื่องมาจากบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายอุปกรณ์โทรคมนาคม ส่วนรายได้จากงานบริการติดตั้งเพิ่มขึ้น 49 ล้านบาท คิดเป็น 22% เนื่องจากรายได้งานโทรคมนาคมที่เพิ่มขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.